Μπαταρία ENERGIZER ορολογιών 364/363 MBL1

Electrological equipment
Batteries
Consumer batteries
Clock batteries
Μπαταρία ENERGIZER ορολογιών 364/363 MBL1
Μπαταρία ENERGIZER για ανεξάντλητη ενέργεια