Ρολόι μετεωρολογικός σταθμός εσωτερικής & εξωτερικής θερμοκρασίας TELCO Ε0103Τ μαύρο

Clocks-meteor stations
Meteor stations
Ρολόι μετεωρολογικός σταθμός εσωτερικής & εξωτερικής θερμοκρασίας TELCO Ε0103Τ μαύρο

Ρολόι μετεωρολογικός σταθμός με εξωτερικό ασύρματο αισθητήρα για πλήρη έλεγχο της θερμοκρασίας