Ρολόι μετεωρολογικός σταθμός εσωτερικής & εξωτερικής θερμοκρασίας TELCO Ε0322Τ γκρι

Ρολόγια-Μετ. Σταθμοί
Μετ. Σταθμοί
Ρολόι μετεωρολογικός σταθμός εσωτερικής & εξωτερικής θερμοκρασίας TELCO Ε0322Τ γκρι

Ρολόι μετεωρολογικός σταθμός με εξωτερικό ασύρματο αισθητήρα για πλήρη έλεγχο της θερμοκρασίας