Ρολόι μετεωρολογικός σταθμός εσωτερικής & εξωτερικής θερμοκρασίας TELCO Ε0103Τ μαύρο

Ρολόγια-Μετ. Σταθμοί
Μετ. Σταθμοί
Ρολόι μετεωρολογικός σταθμός εσωτερικής & εξωτερικής θερμοκρασίας TELCO Ε0103Τ μαύρο

Ρολόι μετεωρολογικός σταθμός με εξωτερικό ασύρματο αισθητήρα για πλήρη έλεγχο της θερμοκρασίας