Ρολόι θερμοβαρόμετρο με ένδειξη εσωτερικής υγρασίας TELCO E0113H μαύρο

Ρολόγια-Μετ. Σταθμοί
Μετ. Σταθμοί
Ρολόι θερμοβαρόμετρο με ένδειξη εσωτερικής υγρασίας TELCO E0113H μαύρο

Ρολόι θερμοβαρόμετρο με ένδειξη υγρασίας και φωτιζόμενη οθόνη