Αντάπτορας μετατροπής από αγγλικό σε /ελληνικό φις BRENNE 1508530

Ηλεκτρολογικό Υλικό
Αντάπτορες Ρεύματος
Universal Travel Adaptor
Αντάπτορας μετατροπής από αγγλικό σε /ελληνικό φις BRENNE 1508530

Μετατρέψτε εύκολα τα φις των συσκευών σας