Ανιχνευτής κίνησης εντοπισμού 360 μοιρών TELCO ST701D λευκός

Ηλεκτρολογικό Υλικό
Αυτοματισμοί
Ανιχνευτής Κίνησης
Ανιχνευτής κίνησης εντοπισμού 360 μοιρών TELCO ST701D λευκός

Αισθητήρας με εντοπιστή κίνησης