Εταιρικά Νέα

Εγκαταστάσεις

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Τα κεντρικά γραφεία της ALFA LAMDA A.E. στεγάζονται σε ένα σύγχρονο ιδιόκτητο κτίριο 2.800μ2 στην Αθήνα. Όλα τα κτίρια της εταιρείας είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο μηχανογραφικό εξοπλισμό. Η ALFA LAMDA A.E. αξιοποιεί απόλυτα την χρήση της υψηλής τεχνολογίας προκειμένου να λειτουργεί γρήγορα και αποτελεσματικά.

 

Ιστορία

Η ALFA LAMDA A.E. ιδρύθηκε πριν 28 χρόνια και έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγών και εξαγωγών στον τομέα των διαρκών καταναλωτικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.